Tiltag 1 – Besøg af konsulent Mads Bo Falk

Strygerundervisning i Folkeskolen

På hver musikskole afholdes der et foredrag om strygerundervisning i folkeskolen.
Efter workshoppen kan skolen hyre Mads Bo Falk som konsulent, med støtte fra DMJS.

Arrangeres af den lokale projektansvarlige og 1-2 lokale strygerlærere
Afholdes i perioden 1. oktober 2016 – 1. marts 2018
Målgruppe er musikskolernes strygerlærere og ledelse

Finansiering

DMJS betaler Mads Bo Falks honorarer – pr. foredrag: 5.500,-
Totalt for de 19 kommuner; max. 104.500,-
Mads Bo Falk kan efterfølgende hyres som konsulent af skolen
De første fire konsulenttimer efter foredraget betales af DMJS.
Efterfølgende honorar aftales mellem Mads Bo Falk og skolerne

Kontakt Mads Bo Falk – mail@madsbofalk.dk

Skriv til info@dmjs.dk

Tiltag 2 – Lokal koncert med elever

Der afholdes en koncert i hver kommune med alle lokale strygerelever.

Arrangeres af:               Den lokale projektansvarlige og de lokale strygerlærere
Afholdes i perioden:     1. januar 2017 – 1. juni 2018

Vejledende elevniveau:      valgfrit

Finansiering:         – Hver arrangør hæfter selv for arrangementets
udgifter, men beholder til gengæld selv evt. entréindtægter

Tiltag 3 – En valgfri koncert, workshop eller lokalt tiltag

Der afsættes en pulje frie midler til en ekstra lokal koncert, workshop eller et tiltag.

Arrangeres af den lokale projektansvarlige og de lokale strygerlærere
Afholdes i perioden 1. oktober 2017 – 1. oktober 2018

Vejledende elevniveau: valgfrit
Finansiering:

Hver kommune tildeles max. 3.000 DKK, men flere kommuner kan slå midlerne sammen.
Totalt for de 19 kommuner: max. 57.000,-

Deadlines for indsendelse af info for alle den valgfri koncert/workshop er:
Senest 1. oktober 2016 for aktiviteter i perioden nov. – dec. 2016
Senest 1. januar 2017 for aktiviteter i perioden feb. – jun. 2017
Senest 1. juli 2017  for aktiviteter i perioden aug. 2017 – mar. 2018

Skriv til os på info@dmjs.dk