Tiltag 4 – Klyngeworkshop med konsulent

Der afholdes en endags workshop i hver klynge med en kvalificeret konsulent for alle klyngens lokale strygerelever.
Inspiration til valg af konsulenter kan evt. findes ved projektledelsesteamet.

Arrangeres af de lokale projektansvarlige i sparring med projektledelsen
Afholdes i perioden 1. oktober 2016 – 1. juli 2018

Målgruppe er musikskolernes strygerelever plus en strygerlærer fra hver kommune i klyngen

Vejledende elevniveau: 1 til 8

Finansiering
Hver klynge tildeles max. 7.000,-
Totalt for de 6 klynger max. 42.000,-
Flere klynger må gerne slå deres midler sammen

Tiltag 5 – Et klynge-lærerinternat

Der afholdes et lærerinternat i hver klynge med program udvalgt af de lokale projektansvarlige for alle klyngens strygerlærere.
Arrangeres af de lokale projektansvarlige (i sparring med projektledelsen)
Afholdes i perioden 1. august 2017 – 1. jul 2018
Målgruppen er musikskolernes strygerlærere

Finansiering
Hver klynge tildeles max. 20.000,- ( inkl. lærertransport)
Totalt for de 6 klynger max. 120.000,-
( Flere klynger må gerne slå deres midler sammen. )

Tiltag 6 – Et endags klynge-stævne

Hver klynge arrangerer et internt stævne i klyngen.
Den primære målgruppe er elever og orkestre i klyngen, men elever fra hele regionen skal have mulighed for at deltage.

Arrangeres af de lokale projektansvarlige (i sparring med projektledelsen)
Afholdes i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2018
Målgruppe er musikskolernes strygerelever og strygerlærere
Vejledende elevniveau 3 til 8

Finansiering
Hver klynge tildeles max 26.000,-
Totalt for de 6 klynger max 156.000,-
Flere klynger må gerne slå deres midler sammen.