Det Midtjyske Strygersamarbejde

– hele regionen spiller med